SEKTOR PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

Pentadbiran

Bertangunggjawab dalam menguruskan kerja – kerja yang berkaitan dengan pengurusan, belanjawan keseluruhan kolej dan bertanggungjawab dalam menguruskan pangkalan data rumah sewa pelajar, kemudahan, kebajikan dan keselamatan mahasiswa di luar kampus

Dalam Kampus

Bertanggungjawab dalam menguruskan kemudahan fasiliti dan infrastruktur kediaman mahasiswa yang kondusif.

LUAR KAMPUS

Bertangungjawab dalam menguruskan kemudahan pelajar yang menetap di luar kampus.

Translate »