PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

Pentadbiran & KEWANGAN

Bertangunggjawab dalam menguruskan urusan pentadbiran yang berkaitan dengan fasiliti, belanjawan keseluruhan dan pembangunan mahasiswa di Kolej Kediaman 

KOLEJ KEDIAMAN Dalam Kampus

Bertanggungjawab dalam menguruskan kemudahan fasiliti dan infrastruktur kediaman dalam kampus yang kondusif kepada mahasiswa.

KOLEJ KEDIAMAN LUAR KAMPUS

Bertangungjawab dalam  menguruskan pangkalan data rumah sewa pelajar, kemudahan, kebajikan dan keselamatan mahasiswa di luar kampus